Ishlab chiqarish strategiyasi va asosiy kursatkichlar